Nincs megjeleníthető tartalom

Továbblépésével Ön tudomásul veszi az Adatvédelmi szabályzatot! Az oldal sütiket használ a működés elősegítése érdekében!

Üdvözöljük Fenyőfő község önkormányzati oldalán

Ápoló, gondozó munkakör

Populáris hír

Cím

Bakonyszentlászló Idősek Otthona pályázatot hirdet...

Bakonyszentlászló, Idősek Otthona
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján 
pályázatot hirdet ápoló, gondoz munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 2019. október 1-től határozott idejű (GYET) idejére várhatóan: 2021. 07. 31-ig) közalkalmazotti jogviszony.

 

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő 
A munkavégzés helye: 8431 Bakonyszentlászló, László király utca 10. 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Az intézményben élő lakók testi-lelki gondozása, részt vesz a lakók személyi higiénéjének biztosításában, étkeztetési feladatok ellátása. 
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 

 

Pályázati feltételek:

  • Középfokú képesítés, az 1/2000 (I.7.) SZCSM rendelet 3. mellékletének pontja szerinti szakirányú szakképzettség (pld: ápoló, általános betegápoló, körzeti ápoló, szociális gondozó és szervező stb.), 
  • Hasonló munkaterületen végzett szakmaigyakorlat.
  • Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség. 

Elvárt kompetenciák: pontosság, alkalmazkodás, csapatmunka, 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló bizonyítványok fénymásolata, szakmai önéletrajz. A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagának személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.                                                                                          
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2019. október 1
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. szeptember 10. (kedd) 16 óra
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt van den Hövel Éva intézményvezető (20/590-9554. vagy 88-573-122) nyújt, 
A pályázatok benyújtásának módja: Személyesen az intézményvezetőjénél vagy Postai úton Idősek Otthona Vezetője (8431 Bakonyszentlászló, László király utca 10). címére. Kérjük a borítékon feltüntetni az I/1263/2019. azonosító számot, valamint a munkakör megnevezését: ápoló, gondozó.
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. szeptember 16.