Nincs megjeleníthető tartalom

Továbblépésével Ön tudomásul veszi az Adatvédelmi szabályzatot! Az oldal sütiket használ a működés elősegítése érdekében!

Üdvözöljük Fenyőfő község önkormányzati oldalán

Álláslehetőség Bakonyszentlászlón

Közszolgálati hír

Bakonyszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal
                           
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
pénzügyi ügyintéző munkakör betöltésére.


A közszolgálati jogviszony időtartama: Határozatlan közszolgálati jogviszony
             
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:Győr-Moson-Sopron megye, 8431 Bakonyszentlászló Közös Önkormányzati Hivatal, Vak Bottyán utca 1.
A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
1 számú melléklet I/19. Pénzügyi és számviteli feladatkör a II. besorolási osztályban


Ellátandó feladatok: Az államháztartás rendje szerinti önkormányzati számviteli, pénzügyi, gazdálkodási és könyvvezetési feladatok végrehajtása. A közös hivatal feladatellátási körébe tartozó önkormányzati és költségvetési szervekre vonatkozó költségvetés és beszámoló előkészítése, mérleg készítése, kontírozás, könyvelés, kötelezettségvállalás vezetése. A képviselő-testületek pénzügyi témájú előterjesztéseinek elkészítése a jegyző utasítása szerint.  ASP gazdálkodási szakrendszer működtetése, kezelése.
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: Pénzügyi igazgatási és gazdálkodással kapcsolatos feladatok
Jogállás, illetmény és juttatások:  A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.
                       
Pályázati feltételek: Magyar állampolgárság,Cselekvőképesség,Büntetlen előélet, Középfokú képesítés, Gazdasági középiskolai végzettség vagy középiskolai végzettség és gazdaságtudományi, statisztikai, banki ügyintézői szakképesítés.  Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: mérlegképes könyvelői képesítés államháztartási szakon, közigazgatási alapvizsga, önkormányzati gazdálkodásban szerzett szakmai gyakorlat, Önkormányzati ASP gazdálkodási szakrendszer ismerete.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: a 45/2012. (III.20.) Korm. Rendelet 1 melléklete szerint elkészített részletes szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata, nyilatkozat az előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalásáról, adatkezelési nyilatkozat, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör 2019. március 1. napjától betölthető. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. január 28. (hétfő 16 óra). 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Molnárné Szücs Bernadett jegyző nyújt, a 06-20-577-9414 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:

  • Postai úton, a pályázatnak a Bakonyszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (8431 Bakonyszentlászló, Vak Bottyán utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: I/77-1/2019 , valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi ügyintéző.

  • Személyesen: Molnárné Szücs Bernadett jegyző, Győr-Moson-Sopron megye, 8431 Bakonyszentlászló, Vak Bottyán utca 1. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A kiírásnak megfelelő pályázatok közül a nyertes pályázót a Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője választja ki, fenntartva magának a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát. A kiírásnak (tartalmi és formai szempontból) nem megfelelő pályázatok további értékelésre nem kerülnek, azt a pályázó részére visszaküldjük. A döntés megalapozása miatt a jegyző személyes meghallgatást is tarthat. 
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. január 31..
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

  • Helyi képújság

  • Közös hivatalhoz tartozó települések hirdetőtáblái

  • Bakonyszentlászló község honlapja